Skadedjur

Skadedjur, skadegörare, är djur som vållar människan skada genom till exempel sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor, tamdjur eller annan egendom.

Den praktiska innebörden av begreppet skadedjur är inte helt klar, särskilt med avseende på det allmänna språkbruket. Exempelvis kan man betrakta getingen och huggormen som skadedjur för att de attackerar oss efter att vi råkat störa dem, men en kattuggla eller brunbjörn som går till angrepp mot och skadar en människa för att skydda sina ägg eller ungar kallar vi knappast skadedjur.

 

Åtgärder som kan användas:

Förebyggande åtgärder kan vara att hålla rent runt byggnader, städa bort skräp, täta byggnader, se till att lister runt portar och dörrar är hela. Ta bort födokällor. Detta för att minska på användandet av gifter. 

- Bekämpningsmedel

- Fällfångst

Målet är att uppnå en godtagbar nivå för skadedjursbeståndet. 

 

För mer information hittar du våra kontaktuppgifter här