Lantbruk

Vid driften av ett lantbruk kan skadedjur bli ett allvarligt problem om man inte hanterar det på rätt sätt.

Intäkter kan gå förlorade på grund av förorenad eller förstörd skörd. Skadedjur kan också orsaka förstörelse på både egendom och maskinutrustning. 

Gnagare kan orsaka allt från förorening av foder och spannmål till gnagskador på byggnader och utrustning. Deras gnagande kan ligga bakom elektrisk kortslutning eller översvämning. Säsongsbundna skadedjur, i huvudsak flygande insekter, skapar inte bara obehag för boskapen, vissa arter kan också sprida smitta.

Vi kan ge råd och anvisningar om god hushållshygien, lagrings- och förvaringsrutiner för att minimera skadedjursriskerna samt hjälpa er att lösa akuta problem med skadedjur, från gnagare till insekter och fåglar.

 

För mer information hittar du våra kontaktuppgifter här