Sanering

Vi rengör byggnader där skadedjur som fåglar mm har förorsakat nedsmutsning. 

Möjlighet till rengöring med varmvattenstvätt vid kraftig nedsmutsning.

Där fåglar huserat och bott blir det stor nedsmutsning med bland annat fågelbajs, kadaver och bomaterial. Detta kan innehålla många smittsamma bakterier som kan orsaka sjukdomar men även otrivsel och sanitära olägenheter.

Viktigt att tänka på:

- Håll barn och husdjur borta från områden med fågelspillning och skräp efter fåglar.

- Rota inte runt i skräpet så att det blir luftburet.

- Om du inte vet hur du skall bete dig när sanering skall ske rådgör med oss.

- Hantera aldrig döda fåglar utan handskar och iakta god hygien.

 

För mer information hittar du våra kontaktuppgifter här