Företag

Skadedjur kan vara ett av de största hoten mot verksamheten i ditt företag. Oönskade djur i en produktleverans kan innebära dåligt rykte och reklamation på företagets produkter. Kablar som är avgnagda kan orsaka produktionsstopp eller t.o.m en brand. Åverkan från oönskade djur kan betyda stora inkomstförluster och därför är ett förebyggande skadedjursskydd lika viktigt för företag som larm, försäkringar, brand- och IT-säkerhet.

 

För mer information hittar du våra kontaktuppgifter här